Câu hỏi:

10/05/2021 2,936

Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa, khi mắc thêm vào vật m một vật khác có khối lượng gấp 8 lần vật m thì chu kì dao động của chúng khi đó:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lò xo có chiều dài bằng nhau độ cứng tương ứng là k1, k2. Khi mắc vật m vào một lò xo k1, thì vật m dao động với chu kì T1 = 0,6s. Khi mắc vật m vào lò xo k2, thì vật m dao động với chu kì T2 = 0,8s. Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 song song với k2 thì chu kì dao động của m là

Xem đáp án » 10/05/2021 3,856

Câu 2:

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có động năng bằng thế năng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là?

Xem đáp án » 10/05/2021 1,754

Câu 3:

Một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu dưới có vật m = 100 (g). Vật dao động điều hòa với tần số f = 5 Hz, cơ năng là W=0,08J . Lấy g=10m/s2,π2=10. Tỉ số động năng và thế năng tại li độ x = 2 cm là:

Xem đáp án » 10/05/2021 1,439

Câu 4:

Một lò xo có độ cứng k = 10N/m treo thẳng đứng. Treo lò xo vào một vật có khối lượng m = 250g. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên một đoạn 50cm rồi buông nhẹ. Lấy g=π2m/s2=10m/s2. Tìm thời gian nén của con lắc lò xo trong một chu kì.

Xem đáp án » 10/05/2021 1,311

Câu 5:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x=10cos4πt+π3cm. Tại thời điểm mà thế năng bằng 3 lần động năng thì vật có tốc độ là:

Xem đáp án » 10/05/2021 761

Câu 6:

Lần lượt treo hai vật m1m2 vào một lò xo có độ cứng k = 40N/m và kích thích chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời gian nhất định, m1 thực hiện 20 dao động và m2 thực hiện 10 dao động. Nếu treo cả hai vật vào lò xo thì chu kì dao động của hệ bằng π2(s). Khối lượng m1m2 lần lượt bằng bao nhiêu

Xem đáp án » 10/05/2021 620

Bình luận


Bình luận