Câu hỏi:

11/05/2021 327

Mỗi nguyên tử X dùng 1 obital p chưa tham gia lai hóa để tạo ra 1 hệ liên kết π chung cho 6C.

lai hóa để tạo ra

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mỗi nguyên tử X dùng 1 obital p chưa tham gia lai hóa để tạo ra 1 hệ liên kết π chung cho 6C.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các câu sau, câu nào sai ?

Xem đáp án » 11/05/2021 14,704

Câu 2:

Trong phân tử benzen có:

Xem đáp án » 11/05/2021 1,862

Câu 3:

Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là

Xem đáp án » 11/05/2021 1,168

Câu 4:

Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo là C6H5CH=CH2. Câu nào đúng khi nói về stiren?

Xem đáp án » 11/05/2021 1,098

Câu 5:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen?

Xem đáp án » 11/05/2021 919

Câu 6:

Chất (CH3)2CH–C6H5 có tên gọi là :

Xem đáp án » 11/05/2021 876

Câu 7:

Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) có công thức chung là:

Xem đáp án » 11/05/2021 683

Bình luận


Bình luận