Câu hỏi:

11/05/2021 199

Mỗi nguyên tử X dùng 1 obital p chưa tham gia lai hóa để tạo ra 1 hệ liên kết π chung cho 6C.

lai hóa để tạo ra

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mỗi nguyên tử X dùng 1 obital p chưa tham gia lai hóa để tạo ra 1 hệ liên kết π chung cho 6C.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các câu sau, câu nào sai ?

Xem đáp án » 11/05/2021 3,860

Câu 2:

Trong phân tử benzen có:

Xem đáp án » 11/05/2021 687

Câu 3:

Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là

Xem đáp án » 11/05/2021 487

Câu 4:

Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo là C6H5CH=CH2. Câu nào đúng khi nói về stiren?

Xem đáp án » 11/05/2021 320

Câu 5:

Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) có công thức chung là:

Xem đáp án » 11/05/2021 312

Câu 6:

Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá :

Xem đáp án » 11/05/2021 294

Câu 7:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen?

Xem đáp án » 11/05/2021 289

Bình luận


Bình luận