Câu hỏi:

11/05/2021 239

Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa gốc ankyl và một vòng benzen.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các câu sau, câu nào sai ?

Xem đáp án » 11/05/2021 4,137

Câu 2:

Trong phân tử benzen có:

Xem đáp án » 11/05/2021 704

Câu 3:

Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là

Xem đáp án » 11/05/2021 527

Câu 4:

Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo là C6H5CH=CH2. Câu nào đúng khi nói về stiren?

Xem đáp án » 11/05/2021 332

Câu 5:

Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) có công thức chung là:

Xem đáp án » 11/05/2021 329

Câu 6:

Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá :

Xem đáp án » 11/05/2021 296

Câu 7:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen?

Xem đáp án » 11/05/2021 293

Bình luận


Bình luận