Câu hỏi:

11/05/2021 706

Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) có công thức chung là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) có công thức chung là : CnH2n-6 (n ≥ 6).

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các câu sau, câu nào sai ?

Xem đáp án » 11/05/2021 14,857

Câu 2:

Trong phân tử benzen có:

Xem đáp án » 06/06/2021 1,888

Câu 3:

Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là

Xem đáp án » 11/05/2021 1,203

Câu 4:

Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo là C6H5CH=CH2. Câu nào đúng khi nói về stiren?

Xem đáp án » 11/05/2021 1,143

Câu 5:

Chất (CH3)2CH–C6H5 có tên gọi là :

Xem đáp án » 11/05/2021 973

Câu 6:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen?

Xem đáp án » 11/05/2021 950

Bình luận


Bình luận