Câu hỏi:

17/05/2021 454

Cho phép tính: 18,253 + 7,7. Cách đặt tính nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi đặt tính, ta viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau, các dấu phẩy của các số hạng thẳng cột với nhau.

Vậy trong các cách đặt tính chỉ có cách đặt C là đúng.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phép cộng số thập phân có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 17/05/2021 841

Câu 2:

Tìm x biết x - 4,5 = 7,98

Xem đáp án » 17/05/2021 719

Câu 3:

Số thích hợp điền vào ô trống lần lượt (ảnh 1)

Số thích hợp điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là:

Xem đáp án » 17/05/2021 711

Câu 4:

Thực hiện tính: 17,36 + 42,52 = ?

Xem đáp án » 17/05/2021 585

Câu 5:

Tính: 5,3 + 38,93  = 

Xem đáp án » 17/05/2021 481

Câu 6:

Điền số thích hợp vào ô trống:

83,7 + 9,68 = 

Xem đáp án » 17/05/2021 428

Bình luận


Bình luận