Câu hỏi:

08/11/2019 128

Cho hỗn hợp X chứa hai peptit M và Q đều tạo bởi hai amino axit đều no, chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2. Tổng số nguyên tử O của M và Q là 14. Trong M hoặc Q đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Cứ 0,25 mol X tác dụng hoàn toàn với KOH (đun nóng) thì thấy có 1,65 mol KOH phản ứng và thu được m gam muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 54,525 gam X rồi cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào bình chứa Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 120,375 gam. Giá trị của m là

Trả lời:

Đáp án B

Quy đổi hỗn hợp về CONH, CH2, H2O

- Thủy phân 0,25 mol X trong 1,65 mol KOH vừa đủ:

nCONH = nKOH = 1,65 mol

nH2O = nX = 0,25 mol

=> nCONH/nH2O = 1,65/0,25 = 6,6

- Đặt số mol của CONH, CH2, H2O trong 54,525 gam X là 6,6x; y; x

43.6,6x+14y+18x = 54,525 (1)

BTNT C: nCO2 = 6,6x+y

BTNT H: nH2O = 3,3x+y+x

m bình tăng = mCO2+mH2O = 44(6,6x+y) + 18(3,3x+y+x) = 120,375 (2)

Giải (1) và (2) => x = 0,125; y = 1,2

Ta thấy 0,125 mol X chứa 1,2 mol CH2 => 0,25 mol X chứa 2,4 mol CH2

Muối gồm có: COOK (1,65 mol); NH2 (1,65 mol); CH2 (2,4 mol)

=> m = 1,65.83+1,65.16+2,4.14 = 196,95 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dung dịch?

Xem đáp án » 10/11/2019 1,762

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin (CH3NH2), thu được sản phẩm có chứa V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 08/11/2019 1,513

Câu 3:

Hỗn hợp X chứa 1 amin no mạch hở đơn chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X cần dùng vừa đủ 1.03 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa 0,56 mol CO2 và 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken có trong X gần nhất với:

Xem đáp án » 10/11/2019 1,449

Câu 4:

Peptit X có 16 mắt xích được tạo bởi các α -amino axit cùng dãy đồng đẳng với glyxin. Để đốt cháy m gam X thì cần dùng 45,696 lít O2 (đktc). Nếu cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH rồi cô cạn thì thu được hỗn hợp rắn Y. Đốt cháy Y trong bình chứa 12,5 mol không khí (có 20% thể tích O2, còn lại là N2), làm ngưng tụ hơi nước thì còn lại 271,936 lít hỗn hợp khí Z (đktc). Giá trị gần nhất với m là

Xem đáp án » 10/11/2019 853

Câu 5:

Cho 4,12 gam α–amino axit X (phân tử có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2) phản ứng với dung dịch HCl dư thì thu được 5,58 gam muối. Chất X là

Xem đáp án » 10/11/2019 684

Câu 6:

Anilin phản ứng với dung dịch chứa chất nào sau đây?

Xem đáp án » 10/11/2019 594

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »