Câu hỏi:

25/05/2021 253

Điền số thích hợp vào ô trống:

Từ các chữ số 2; 3; 4; 5 ta viết được tất cả  số thập phân mà phần thập phân có ba chữ số.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cứ một trong bốn chữ số đã cho nằm ở phần nguyên ta viết được 6 số thập phân gồm đủ bốn chữ số đã cho mà phần thập có ba chữ số.

Ví dụ khi chữ số 2 đứng ở phần nguyên thì 3 chữ số còn lại đứng ở phần thập phân: 2,345; 2,354; 2,435; 2,453; 2,534; 2,543.

Do đó ta viết được tất cả số số thập phân là:

6×4=24 (số)

Vậy số cần điền vào ô trống là 24.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Từ 4 chữ số 6; 3; 0; 1 ta viết được … số thập phân có mặt đủ 4 chữ số đã cho, biết phần thập phân có 2 chữ số.

Xem đáp án » 25/05/2021 258

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

 Viết số thập phân thích hợp vào ô trống sau: 4 phút 30 giây = … phút

Xem đáp án » 25/05/2021 204

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Viết số thập phân thích hợp vào ô trống sau: 6 giờ 12 phút = … giờ

Xem đáp án » 25/05/2021 203

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Số thập phân 72,0005 viết thành phân số thập phân được ......

Các số cần điền theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt là

Xem đáp án » 25/05/2021 163

Bình luận


Bình luận