Câu hỏi:

30/05/2021 295

Trong sự phân hạch của hạt nhân U92235,  gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch dây chuyền là nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu dùng nơtron chậm có năng lượng cỡ 0,01eV bắn vào hạt nhân U235 thì thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 30/05/2021 936

Câu 2:

Phản ứng phân hạch là

Xem đáp án » 30/05/2021 376

Câu 3:

Cho các hạt nhân U92235;U92238;H24e  và P94239u . Hạt nhân không thể phân hạch là:

Xem đáp án » 30/05/2021 372

Câu 4:

Hạt nhân U92235 hấp thụ một hạt nơtron thì vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là 

Xem đáp án » 30/05/2021 366

Câu 5:

Điều kiện để xảy ra phản ứng dây truyền là?

Xem đáp án » 30/05/2021 292

Câu 6:

Phản ứng phân hạch là 

Xem đáp án » 30/05/2021 263

Bình luận


Bình luận