Câu hỏi:

30/05/2021 187

Hoàn chỉnh phản ứng phân hạch:  n01+U92235Y3994+I?140+xn01

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

n01+U92235Y3994+I53140+2n01

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu dùng nơtron chậm có năng lượng cỡ 0,01eV bắn vào hạt nhân U235 thì thông tin nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 30/05/2021 946

Câu 2:

Phản ứng phân hạch là

Xem đáp án » 30/05/2021 379

Câu 3:

Cho các hạt nhân U92235;U92238;H24e  và P94239u . Hạt nhân không thể phân hạch là:

Xem đáp án » 30/05/2021 379

Câu 4:

Hạt nhân U92235 hấp thụ một hạt nơtron thì vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là 

Xem đáp án » 30/05/2021 370

Câu 5:

Trong sự phân hạch của hạt nhân U92235,  gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 30/05/2021 297

Câu 6:

Điều kiện để xảy ra phản ứng dây truyền là?

Xem đáp án » 30/05/2021 295

Câu 7:

Phản ứng phân hạch là 

Xem đáp án » 30/05/2021 275

Bình luận


Bình luận