Câu hỏi:

30/05/2021 3,422

Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận mp(α)//mp(β)? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A sai vì (α), (β) có thể trùng nhau.

B sai vì nếu a // b thì (α), (β) chưa chắc song song với nhau.

C không thể kết luận được vị trí của (α), (β).

D đúng vì dựa vào định nghĩa hai mặt phẳng song song khi mặt phẳng này chứa hai đường thẳng cắt nhau lần lượt song song với mặt phẳng kia.

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 30/05/2021 44,772

Câu 2:

Chọn câu đúng: 

Xem đáp án » 30/05/2021 17,020

Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án » 30/05/2021 7,375

Câu 4:

Số mặt chéo của hình hộp ABCD.A'B'C'D' là: 

Xem đáp án » 30/05/2021 5,264

Câu 5:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (AB'D') song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?

Xem đáp án » 30/05/2021 2,570

Câu 6:

Cho một đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với (P)? 

Xem đáp án » 30/05/2021 1,395

Bình luận


Bình luận