Câu hỏi:

30/05/2021 833

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A và B sai vì nếu (α)//(β) và a⊂(α),b⊂(β) thì a // b hoặc a và b chéo nhau.

C sai vì nếu a // b và a⊂(α), b⊂(β) thì (α)//(β) hoặc (α)∩(β) = c // a // b.

D đúng.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 30/05/2021 44,828

Câu 2:

Chọn câu đúng: 

Xem đáp án » 30/05/2021 17,067

Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án » 30/05/2021 7,419

Câu 4:

Số mặt chéo của hình hộp ABCD.A'B'C'D' là: 

Xem đáp án » 30/05/2021 5,284

Câu 5:

Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận mp(α)//mp(β)? 

Xem đáp án » 30/05/2021 3,458

Câu 6:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (AB'D') song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?

Xem đáp án » 30/05/2021 2,595

Câu 7:

Cho một đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với (P)? 

Xem đáp án » 30/05/2021 1,403

Bình luận


Bình luận