Câu hỏi:

31/05/2021 905

Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m; chiều rộng 0,6m và chiều cao 0,9m. Hỏi người ta phải đổ vào trong bể cá đó bao nhiêu lít nước để lượng nước trong bể cao 0,6m? (1 lít = 1dm3)

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số lít nước cần đổ vào bể cá cảnh để lượng nước trong bể cao 0,6m là:            

1,8 × 0,6 × 0,6 = 0,648 (m3)            

0,648m3 = 648dm3 = 648 lít                                                

Đáp số: 648 lít.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài là 17cm, chiều rộng là 9cm, chiều cao là 11cm.

Xem đáp án » 31/05/2021 1,631

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một hình hộp chữ nhật có thể tích 16m3, chiều dài là 3,2m và chiều rộng là 2m.

Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là … cm.

Xem đáp án » 31/05/2021 1,611

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 28m, chiều rộng là 15m và chiều cao bằng 37 chiều dài.

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật đó là ...m3

Xem đáp án » 31/05/2021 1,443

Câu 4:

 Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước trong bể là chiều dài 3m; chiều rộng kém chiều dài 1,8m; chiều cao 1,5m. Hỏi bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (1 lít = 1dm3)

Xem đáp án » 31/05/2021 1,254

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 23dm, chiều rộng 12dm và chiều cao 0,9m là … .m3

Xem đáp án » 31/05/2021 362

Câu 6:

Một bể nước hình hộp chữ nhật có thể tích là 30dm3, chiều cao là 0,4m. Biết đáy bể có chiều rộng là 1,5dm. Tính chiều dài của đáy bể.

Xem đáp án » 31/05/2021 320

Bình luận


Bình luận