Câu hỏi:

31/05/2021 1,702

Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m; chiều rộng 0,6m và chiều cao 0,9m. Hỏi người ta phải đổ vào trong bể cá đó bao nhiêu lít nước để lượng nước trong bể cao 0,6m? (1 lít = 1dm3)

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số lít nước cần đổ vào bể cá cảnh để lượng nước trong bể cao 0,6m là:            

1,8 × 0,6 × 0,6 = 0,648 (m3)            

0,648m3 = 648dm3 = 648 lít                                                

Đáp số: 648 lít.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 28m, chiều rộng là 15m và chiều cao bằng 37 chiều dài.

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật đó là ...m3

Xem đáp án » 31/05/2021 4,057

Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một hình hộp chữ nhật có thể tích 16m3, chiều dài là 3,2m và chiều rộng là 2m.

Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là … cm.

Xem đáp án » 31/05/2021 3,745

Câu 3:

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài là 17cm, chiều rộng là 9cm, chiều cao là 11cm.

Xem đáp án » 31/05/2021 3,353

Câu 4:

 Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước trong bể là chiều dài 3m; chiều rộng kém chiều dài 1,8m; chiều cao 1,5m. Hỏi bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (1 lít = 1dm3)

Xem đáp án » 31/05/2021 2,375

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 23dm, chiều rộng 12dm và chiều cao 0,9m là … .m3

Xem đáp án » 31/05/2021 665

Câu 6:

Một bể nước hình hộp chữ nhật có thể tích là 30dm3, chiều cao là 0,4m. Biết đáy bể có chiều rộng là 1,5dm. Tính chiều dài của đáy bể.

Xem đáp án » 31/05/2021 596

Bình luận


Bình luận