Câu hỏi:

01/06/2021 40

Điền số thích hợp vào ô trống:

23,52 + 81,4 : 10 – 169,3 : 100 = ...

Trả lời:

Đáp án A

Ta có:

23,52+81,4:10169,3:100=23,52+8,141,693=31,661,693=29,967

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 29,967.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

72,8 : 100 ... 8,72 : 10

Xem đáp án » 01/06/2021 44

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết: y x 10 = 23,4

Xem đáp án » 01/06/2021 36

Câu 3:

Tìm y biết: 87,6 : y = 74 : 100 + 9,26

Xem đáp án » 01/06/2021 34

Câu 4:

Phép tính nào sau đây có kết quả lớn nhất?

Xem đáp án » 01/06/2021 30

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »