Trắc nghiệm Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ... có đáp án (Thông hiểu)

  • 1204 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Tìm y, biết: y x 10 = 23,4

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

y x 10 = 23,4

        y = 23,4 : 10

        y = 2,34

Vậy đáp án đúng là y = 2,34


Câu 2:

Tìm y biết: 87,6 : y = 74 : 100 + 9,26

Xem đáp án

Đáp án C

87,6:y=74:100+9,2687,6:y=0,74+9,2687,6:y=10y=87,6:10y=8,76

Vậy y = 8,76.


Câu 3:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

72,8 : 100 ... 8,72 : 10

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

72,8 : 100 = 0,728;

8,72 : 10 = 0,872.

Mà 0,728 < 0,872

Do đó 72,8 : 100 < 8,72 : 10

Vậy dấu thích hợp để kéo vào ô trống là <.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

23,52 + 81,4 : 10 – 169,3 : 100 = ...

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

23,52+81,4:10169,3:100=23,52+8,141,693=31,661,693=29,967

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 29,967.


Câu 5:

Phép tính nào sau đây có kết quả lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

3,52:10=0,35253,2:10=5,32522,3:100=5,2233553,2:1000=3,5532

Mà 0,352<3,5532<5,223<5,32

Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là 53,2 : 10.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

5 tháng trước

nguyen ha phuong vy

good

Bình luận


Bình luận