Câu hỏi:

03/06/2021 1,096

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một cửa hàng nhập về một số đường để bán nhân dịp tết Nguyên Đán. Buổi sáng, cửa hàng bán được 72kg đường và bằng 22,5% số đường cửa hàng nhập về. Buổi chiều bán được 55kg đường.

Vậy cửa hàng còn lại ... ki-lô-gam đường.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Cửa hàng nhập về số ki-lô-gam đường là:

72:22,5 × 100 = 320 (kg)

Trong buổi sáng và buổi chiều cửa hàng đã bán số ki-lô-gam đường là:

72 + 55 = 127 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là:    

320 – 127 = 193 (kg)

Đáp số: 193kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 193.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trường học có 176 học sinh nam. Số học sinh nam chiếm 40% số học sinh toàn trường. Vậy trường đó có ...học sinh nữ.

Xem đáp án » 03/06/2021 1,259

Câu 2:

Bác Bình mua 3 cái quạt. Do được giảm giá 15% nên bác phải trả 892500 đồng. Hỏi giá mỗi cái quạt khi chưa được giảm giá là bao nhiêu tiền? (biết mỗi chiếc quạt giá là như nhau)

Xem đáp án » 03/06/2021 1,103

Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Kho thứ nhất có 4,5 tấn thóc. Số thóc của kho thứ nhất bằng 37,5% số thóc của kho thứ hai.

Vậy hai kho có tất cả ... ki-lô-gam thóc.

Xem đáp án » 03/06/2021 1,049

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Bác Lan mang trứng ra chợ bán. Buổi sáng bác được 25% tổng số trứng, buổi chiều bác bán được 32,5% tổng số trứng thì bác Lan còn lại 102 quả trứng.

Vậy buổi sáng bác Lan đã bán được ... quả trứng.

Xem đáp án » 03/06/2021 775

Câu 5:

Tìm C biết 25% của C là trung bình cộng của 33,14 và 16,7. Vậy C là:

Xem đáp án » 03/06/2021 654

Câu 6:

Ba anh em Huy, Cúc, Huệ được mẹ cho tiền mua sách. Huy được 25% số tiền, Cúc được 35% số tiền. Số tiền còn lại là của Huệ. Hỏi Cúc được mẹ cho bao nhiêu tiền, biết mẹ cho Huệ nhiều hơn Huy 27000 đồng.

Xem đáp án » 03/06/2021 644

Bình luận


Bình luận