Câu hỏi:

16/06/2021 95

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Lớp triệu gồm các hàng nào?

Trả lời:

Đáp án D

Lớp triệu gồm các hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu

Vậy ta chọn đáp án: D. Cả ba đáp án trên đều đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số gồm 11 chục triệu, 84 nghìn, 3 nghìn, 45 chục viết là ……………

Xem đáp án » 16/06/2021 142

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Số gồm 80 trăm nghìn đọc là:

Xem đáp án » 16/06/2021 116

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số gồm 38 chục triệu, 4 triệu, 23 nghìn viết là …………..

Xem đáp án » 16/06/2021 108

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Số bốn trăm linh hai triệu không trăm linh một nghìn sáu trăm ba mươi viết là ………..

Xem đáp án » 16/06/2021 107

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 60 trăm nghìn = ………. triệu

Xem đáp án » 16/06/2021 94

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »