Câu hỏi:

17/06/2021 49

Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống:

4 tấn 3 tạ + 5yến 18kg  5 tấn 2 tạ 5 yến

Trả lời:

Hướng dẫn giải:

Để so sánh được ta cần đổi các đơn vị đo của 2 vế về cùng một đơn vị

Bước 1: Tính kết quả và đổi 4 tấn 3 tạ + 5 yến 18 kg về cùng đơn vị đo là kg

Bước 2: Đổi  5 tấn 2 tạ 5 yến về cùng đơn vị đo là kg

Bước 3: So sánh hai kết quả vừa quy đổi được với nhau

Bài làm

4 tấn 3 tạ + 5 yến 18kg = 4 tấn + 3 tạ + 5 yến + 18 kg

= 4000kg + 300kg + 50kg + 18kg =  4 368 kg

5 tấn 2 tạ 5 yến

= 5000 kg + 200kg + 50kg

= 5 250kg

Mà 4 368kg < 5250kg

Nên dấu cần điền là dấu : <

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Theo em trong thực tế con vật nào nặng nhất trong ba con vật ở trên?

Xem đáp án » 17/06/2021 121

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 8 kg 4 dag 35 g  = …………… g

Xem đáp án » 17/06/2021 111

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Sáu gói bánh có khối lượng là 1kg, 1100g, 90dag, 1200g, 1400g, 8hg. Vậy gói bánh nhẹ nhất nhẹ hơn gói bánh nặng nhất là ………………… g

Xem đáp án » 17/06/2021 98

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một xe ô tô chở được 24 tấn. Hai toa tàu  chở được khối lượng gấp 5 lần khối lượng xe ô tô chở. Vậy xe ô tô và 2 toa tàu chở được …………. tạ

Xem đáp án » 17/06/2021 80

Câu 5:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Bảy chiếc xe chở khối lượng thóc lần lượt là 4000kg; 5tấn; 55tạ; 650 yến; 4500kg; 3000kg và 7500kg. Vậy xe chở được ít thóc nhất là:

Xem đáp án » 17/06/2021 80

Câu 6:

Biết cô ngỗng nặng 3kg 200g và nặng hơn chú thỏ 900g. Em hãy tính đúng cân nặng của chú thỏ?

Xem đáp án » 17/06/2021 69

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »