Câu hỏi:

19/06/2021 126

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm 5 số chẵn liên tiếp biết trung bình cộng của 5 số  là 48?

Các số cần tìm là ………; ………..; …………..; ………..; …………….

Trả lời:

Hướng dẫn giải:

 Ta có trung bình cộng của một dãy số tự nhiên cách đều lẻ số = Số ở chính giữa

Nên dãy số cần tìm có số ở chính giữa là 48

Mà các số trong dãy số là số chẵn nên khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là 2 đơn vị

Vậy các số trong dãy số cần  tìm là: 44; 46; 48; 50; 52

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Hằng nói: "Trung bình cộng của dãy 5 số lẻ liên tiếp bằng  số ở thứ hai trong dãy số." Theo em bạn Hằng nói đúng hay sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 107

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm 7 số tròn chục liên tiếp biết trung bình cộng của 7 số  là 50?

Các số cần tìm là:

Xem đáp án » 19/06/2021 92

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Trung bình cộng của 4 số bằng 120, trong đó số thứ nhất gấp 2 lần số thứ ba, số thứ hai bằng 12 số thứ tư. Biết  hiệu của số thứ ba và số thứ hai bằng 30. Tìm 4 số đó?

Các số cần tìm từ số thứ nhất đến số thứ tư lần lượt từ trái sang phải là: ………..; ……….; ………; …………..

Xem đáp án » 19/06/2021 77

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một con gà và một con vịt nặng tất cả là 8kg, con gà đó và một con ngỗng nặng tất cả là 12kg, con ngỗng đó và con vịt nặng tất cả 10kg.Vậy trung bình mỗi con nặng ………kg

Xem đáp án » 19/06/2021 73

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm tổng ba số biết trung bình cộng của 3 số là số nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 8?

Tổng 3 số là ……………

Xem đáp án » 19/06/2021 72

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »