Câu hỏi:

19/06/2021 92

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm 7 số tròn chục liên tiếp biết trung bình cộng của 7 số  là 50?

Các số cần tìm là:

Trả lời:

Đáp án B

Ta có trung bình cộng của một dãy số tự nhiên cách đều lẻ số = Số ở chính giữa

Nên dãy số cần tìm có số ở chính giữa hay số thứ tư trong dãy số là 50

Mà các số trong dãy số là số tròn chục nên khoảng cách giữa 2 số liên tiếp là 10 đơn vị

Số thứ ba trong dãy số là: 50 - 10 = 40

Số thứ hai trong dãy số là: 40 - 10 = 30

Số thứ nhất trong dãy số là: 30 - 10 = 20

Số thứ năm trong dãy số là: 50 + 10 = 60

Số thứ sáu trong dãy số là: 60 + 10 = 70

Số thứ bảy trong dãy số là: 70 + 10 = 80

Vậy các số trong dãy số cần  tìm là: 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm 5 số chẵn liên tiếp biết trung bình cộng của 5 số  là 48?

Các số cần tìm là ………; ………..; …………..; ………..; …………….

Xem đáp án » 19/06/2021 125

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Hằng nói: "Trung bình cộng của dãy 5 số lẻ liên tiếp bằng  số ở thứ hai trong dãy số." Theo em bạn Hằng nói đúng hay sai?

Xem đáp án » 19/06/2021 107

Câu 3:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Trung bình cộng của 4 số bằng 120, trong đó số thứ nhất gấp 2 lần số thứ ba, số thứ hai bằng 12 số thứ tư. Biết  hiệu của số thứ ba và số thứ hai bằng 30. Tìm 4 số đó?

Các số cần tìm từ số thứ nhất đến số thứ tư lần lượt từ trái sang phải là: ………..; ……….; ………; …………..

Xem đáp án » 19/06/2021 77

Câu 4:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Tìm tổng ba số biết trung bình cộng của 3 số là số nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 8?

Tổng 3 số là ……………

Xem đáp án » 19/06/2021 72

Câu 5:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một con gà và một con vịt nặng tất cả là 8kg, con gà đó và một con ngỗng nặng tất cả là 12kg, con ngỗng đó và con vịt nặng tất cả 10kg.Vậy trung bình mỗi con nặng ………kg

Xem đáp án » 19/06/2021 71

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »