Câu hỏi:

14/11/2019 121

Cho dung dịch BaHCO32 lần lượt vào các dung dịch NaHCO3, CaOH2,H2SO4,

CaNO32,NaHCO3,CH2CO3,CH3COOH Số trường hợp có xảy ra phản ứng là?

Trả lời:

Đáp án B

Ba(HCO3)2   + 2NaHSO BaSO4  + Na2SO4+  2CO2 + 2H2O

Ba(HCO3­­)2+ Ca(OH)2BaCO3 + CaCO3  + H2O

Ba(HCO3­­)2+ H2SO4 BaSO4 + 2CO2+ 2H2O

Ba(HCO3­­)2+ Ca(NO3)2KHÔNG PHẢN ỨNG

Ba(HCO3­­)2+ NaHCO3  KHÔNG PHẢN ỨNG

Ba(HCO3­­)2+ Na2CO3  BaCO +   2NaHCO3

Ba(HCO3­­)2+ 2CH3COOH Ba(CH3COO)2 + 2CO2 + 2H2O

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

Xem đáp án » 14/11/2019 14,562

Câu 2:

Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 14/11/2019 7,677

Câu 3:

Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 0,2M với 100 ml dung dịch HCl 0,1M được dung dịch X. pH của dung dịch X là

Xem đáp án » 14/11/2019 3,122

Câu 4:

Cho 3,36 lít CO2 ở đktc vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và BaOH2 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là:

Xem đáp án » 14/11/2019 2,794

Câu 5:

Trộn 50 ml dung dịch HCl 0.12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M thu dược dung dịch X. pH dung dịch X là?

Xem đáp án » 14/11/2019 2,702

Câu 6:

Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là

Xem đáp án » 14/11/2019 2,072

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »