Câu hỏi:

16/11/2019 402

Đốt cháy hoàn toàn a gam một amin (no, đơn chức, mạch hở) cần dùng 8,4 lít khí O2 (ở đktc) thu được khí CO2 và 6,3 gam hơi nước và khí N2. Sục sản phẩm cháy vào bình X đựng dung dịch nước vôi trong (dư), chỉ còn lại duy nhất một chất khí thoát ra. Khối lượng bình X tăng m gam. Giá trị m là

Trả lời:

Chọn đáp án C

Vì amin no đơn chức mạch hở CTTQ là CnH2n+3N

Ta có: CnH2n+3N +(6n+3)/4  O2 → (n + 1,5) H2O + nCO2 +  N2

nO2 × (n + 1,5) = nH2O × (6n + 3) ÷ 4

 0,375 × (n + 1,5) = 0,35 × (1,5n + 0,75)

n = 2 Amin có ctpt là C2H7N

nCO2 = 0,2 mCO2 = 8,8 gam.

+ Mà mBình ↑ = mCO2 + mH2O = 8,8 + 6,3 = 15,1 gam

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho alanin tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với lượng dư NaOH thu được sản phẩm hữu cơ Y. Công thức của Y là:

Xem đáp án » 16/11/2019 1,887

Câu 2:

 Cho anilin tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Br2 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là

Xem đáp án » 16/11/2019 1,830

Câu 3:

Cho 18,25 gam amin no, mạch hở, đơn chức, bậc hai X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 27,375 gam muối. Số công thức cấu tạo có thể có của X là:

Xem đáp án » 16/11/2019 1,176

Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn 8,68 gam tetrapeptit mạch hở X (được tạo nên từ ba α-amino axit có công thức dạng H2NCnH2nCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 14,36 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 8,68 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/11/2019 1,100

Câu 5:

Cho hỗn hợp A chứa hai peptit X và Y đều được tạo bởi glyxin và alanin. Biết rằng tổng số nguyên tử O trong A là 13. Trong X hoặc Y đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Đun nóng 0,7 mol A trong KOH thì thấy có 3,9 mol KOH phản ứng và được m gam muối. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 66,075 gam A rồi cho hấp thụ hoàn toàn vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 (dư) thấy khối lượng bình tăng 147,825 gam. Giá trị của m là

Xem đáp án » 16/11/2019 686

Câu 6:

Ứng với công thức C3H9N có số đồng phân amin là:

Xem đáp án » 16/11/2019 550

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »