Câu hỏi:

20/11/2019 581

Este X đơn chức tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có công thức phân tử là C3H3O2Na và ancol Y1. Oxi hóa Y1 bằng CuO dư nung nóng chỉ thu được anđehit Y2. Cho Y2 tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol Cu được tạo thành trong thí nghiệm oxi hóa ancol. Chất X là

Trả lời:

Đáp án C

Este X có dạng RCOOR'

Muối Y có công thức C3H3O2Na  CH2=CHCOONa

R là CH2=CH–

Ancol Y1 bị oxi hóa Andehit tráng gương cho 4 Ag Ancol đó là CH3OH

R' là –CH3

Este có ctct là CH2=CHCOOCH3 (Metyl acrylat) Chọn C     

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu không đúng là

Xem đáp án » 20/11/2019 3,336

Câu 2:

Phát biểu không đúng là:

Xem đáp án » 20/11/2019 2,676

Câu 3:

Hãy cho biết hợp chất nào sau đây không có trong lipit?

Xem đáp án » 20/11/2019 1,707

Câu 4:

Thủy phân trieste của glixerol trong môi trường axit thu được glixerol và hỗn hợp axit béo C17H35COOH và C15H31COOH. Số công thức cấu tạo trieste phù hợp với tính chất trên là

Xem đáp án » 20/11/2019 1,655

Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn 443 gam triglixerit bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 46,0 gam glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 20/11/2019 995

Câu 6:

Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?

Xem đáp án » 20/11/2019 993

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »