Câu hỏi:

23/11/2019 2,574

Trong phản ứng : Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đúng là:

Trả lời:

"Khử cho, O nhận"  Cu là chất khử, Ag+ là chất oxi hóa.

Cu bị oxi hóa thành Cu2+, Ag+ bị khử thành Ag

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho Fe tác dụng với HNOđặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là:

Xem đáp án » 23/11/2019 4,226

Câu 2:

Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?

Xem đáp án » 23/11/2019 3,447

Câu 3:

Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl2 không cho ra cùng một muối là:

Xem đáp án » 23/11/2019 3,062

Câu 4:

Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch chứa 2 chất tan có cùng nồng độ (mol/lít), và thấy khối lượng dung dịch giảm đi 9,28 gam so với ban đầu. Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và chất rắn Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y là:

Xem đáp án » 23/11/2019 2,786

Câu 5:

Phương trình hóa học nào sau đây sai?

Xem đáp án » 23/11/2019 2,055

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »