Câu hỏi:

23/11/2019 2,786

Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch chứa 2 chất tan có cùng nồng độ (mol/lít), và thấy khối lượng dung dịch giảm đi 9,28 gam so với ban đầu. Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và chất rắn Z và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y là:

Trả lời:

► Xét phản ứng điện phân: 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag↓ + O2↑ + 4HNO3.

Đặt nO2 = x  nAg = 4x 

mdung dịch giảm = 108 × 4x + 32x = 9,28(g) 

 x = 0,02 mol Dung dịch X chứa AgNO3 và HNO3 đều 0,08 mol.

► Xét phản ứng Fe + dung dịch X:

nFe = 0,05 mol. Ta có:

4H+ + NO3 + 3e → NO + 2H2

Ag+ + e → Ag↓ ne = 0,14 mol.

● Do ne : nFe = 2,8 Fe tan hết. Lại có: nNO3 = ne = 0,14 mol.

   mmuối = mFe + mNO3 = 2,8 + 0,14 × 62 = 11,48(g)

Đáp án A

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho Fe tác dụng với HNOđặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là:

Xem đáp án » 23/11/2019 4,226

Câu 2:

Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?

Xem đáp án » 23/11/2019 3,447

Câu 3:

Kim loại mà khi tác dụng với HCl hoặc Cl2 không cho ra cùng một muối là:

Xem đáp án » 23/11/2019 3,062

Câu 4:

Trong phản ứng : Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. Phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 23/11/2019 2,573

Câu 5:

Phương trình hóa học nào sau đây sai?

Xem đáp án » 23/11/2019 2,055

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »