Câu hỏi:

25/11/2019 2,548

Nhúng đũa thủy tinh thứ nhất vào dung dịch HCl đặc, đũa thủy tinh thứ 2 vào lọ đựng dung dịch chất X. Lấy hai đũa ra để gần nhau, thấy hiện tượng khói trắng. Chất X là chất nào trong các chất sau?

Trả lời:

Đáp án A

(tinh thể khói trắng).

 

Ps: phản ứng này được dùng để nhận biết NH3và các amin thể khí ở tothường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NH4Cl, MgCl2,AlCl3,NaNO3 có thể dùng dung dịch

Xem đáp án » 25/11/2019 3,841

Câu 2:

Để phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mô tả như hình vẽ:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 25/11/2019 3,599

Câu 3:

Cho 4 dung dịch: HCl, AgNO3, NaNO3, NaCl. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào cho dưới đây để nhân biết được các dung dịch trên ?

Xem đáp án » 26/11/2019 2,835

Câu 4:

Cho 4 lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z, T chứa các chất khác nhau trong số 4 chất: (NH4)2CO3, NaHCO3, NaNO3, NH4NO3. Thực hiện nhận biết bốn dung dịch trên bằng dung dịch Ba(OH)2 thu được kết quả sau:

Chất X Y Z T

Hiện tượng Kết tủa trắng Khí mùi khai Không hiện tượng Kết tủa trắng, khí mùi khai

Nhận xét nào sau đây đúng?

 

Xem đáp án » 25/11/2019 1,859

Câu 5:

Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:

X + Y → không xảy ra phản ứng; X + Cu → không xảy ra phản ứng;

Y + Cu → không xảy ra phản ứng; X + Y + Cu → xảy ra phản ứng;

X, Y lần lượt có thể là:

Xem đáp án » 25/11/2019 1,778

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »