Câu hỏi:

26/11/2019 906

Cho các phát biểu sau:

(a). Cho Al tan trong dung dịch NaOH thì Al là chất khử còn NaOH là chất oxi hóa.

(b). Cho Cl2 đi qua bột Fe (dư) nung nóng thu được muối FeCl2.

(c). Các chất béo lỏng có thể làm nhạt màu dung dịch nước Br2.

(d). Nước chứa nhiều HCO3- là nước cứng tạm thời.

Tổng số phát biểu đúng là:

Trả lời:

Đáp án A.

Định hướng tư duy giải

(a). Sai vì H2O mới là chất oxi hóa.

(b). Sai vì luôn thu được muối FeCl3. Chú ý phản ứng Fe + Fe3+ chỉ xảy ra trong dung dịch.

(c). Đúng. Vì các chất béo lỏng có chứa liên kết pi không bền ở mạch các bon.

(d). Sai vì phải chứa Ca2+ và Mg2+ mới là nước cứng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

Xem đáp án » 26/11/2019 1,718

Câu 2:

Trong số các kim loại : vàng, bạc, đồng, nhôm thì kim loại dẫn điện tốt nhất là :

Xem đáp án » 26/11/2019 1,491

Câu 3:

Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

Xem đáp án » 26/11/2019 1,312

Câu 4:

Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

Xem đáp án » 26/11/2019 1,277

Câu 5:

Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl đậm đặc?

Xem đáp án » 26/11/2019 1,171

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »