Câu hỏi:

26/11/2019 1,277

Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

Trả lời:

Đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

Xem đáp án » 26/11/2019 1,717

Câu 2:

Trong số các kim loại : vàng, bạc, đồng, nhôm thì kim loại dẫn điện tốt nhất là :

Xem đáp án » 26/11/2019 1,491

Câu 3:

Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

Xem đáp án » 26/11/2019 1,312

Câu 4:

Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl đậm đặc?

Xem đáp án » 26/11/2019 1,171

Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(a). Cho Al tan trong dung dịch NaOH thì Al là chất khử còn NaOH là chất oxi hóa.

(b). Cho Cl2 đi qua bột Fe (dư) nung nóng thu được muối FeCl2.

(c). Các chất béo lỏng có thể làm nhạt màu dung dịch nước Br2.

(d). Nước chứa nhiều HCO3- là nước cứng tạm thời.

Tổng số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 26/11/2019 905

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »