260 câu trắc nghiệm Đại cương về kim loại cực hay có lời giải (P7)

  • 3158 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Phản ứng không phải phản ứng oxi hóa khử là

Xem đáp án

Đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyễn Minh Huy

Bình luận


Bình luận