Câu hỏi:

26/11/2019 301

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho từ từ đến dư dd NaOH loãng vào dd gồm CuCl2 và AlCl3.  

(d) Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.

(b) Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3. 

(e) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dd Ca(OH)2.

(c) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Al(OH)4] .   

(f) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4­.

(g) Đổ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaAlO2.

    Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi các thí nghiệm kết thúc là 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

Xem đáp án » 26/11/2019 1,588

Câu 2:

Trong số các kim loại : vàng, bạc, đồng, nhôm thì kim loại dẫn điện tốt nhất là :

Xem đáp án » 26/11/2019 1,428

Câu 3:

Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

Xem đáp án » 26/11/2019 1,240

Câu 4:

Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl đậm đặc?

Xem đáp án » 26/11/2019 1,148

Câu 5:

Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?

Xem đáp án » 26/11/2019 1,116

Câu 6:

Cho các phát biểu sau:

(a). Cho Al tan trong dung dịch NaOH thì Al là chất khử còn NaOH là chất oxi hóa.

(b). Cho Cl2 đi qua bột Fe (dư) nung nóng thu được muối FeCl2.

(c). Các chất béo lỏng có thể làm nhạt màu dung dịch nước Br2.

(d). Nước chứa nhiều HCO3- là nước cứng tạm thời.

Tổng số phát biểu đúng là:

Xem đáp án » 26/11/2019 854

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »