Câu hỏi:

28/12/2021 1,539

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A – lực không tiếp xúc, vì giữa bóng đèn và Trái Đất không có sự tiếp xúc

B – lực tiếp xúc, vì giữa quả cân và lò xo có sự tiếp xúc tại điểm treo

C – lực không tiếp xúc, vì giữa nam châm và thanh sắt không có sự tiếp xúc

D – lực không tiếp xúc, vì giữa Trái Đất và Mặt Trăng không có sự tiếp xúc

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực. 

Xem đáp án » 28/12/2021 5,174

Câu 2:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 28/12/2021 3,963

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,785

Câu 4:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,356

Câu 5:

Trong hoạt động sau, số hoạt động xuất hiện lực tiếp xúc là

(1) Học sinh dùng tay uốn cây thước dẻo.

(2) Thả quyển sách rơi từ trên cao

(3) Thợ rèn dùng búa đập vào thanh sắt nung.

(4) Nam châm để gần thanh sắt.

(5) Máy bay giấy bay lên nhờ gió.

Xem đáp án » 28/12/2021 1,192

Câu 6:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực không tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,069

Bình luận


Bình luận