Câu hỏi:

28/12/2021 1,173

Trong hoạt động sau, số hoạt động xuất hiện lực tiếp xúc là

(1) Học sinh dùng tay uốn cây thước dẻo.

(2) Thả quyển sách rơi từ trên cao

(3) Thợ rèn dùng búa đập vào thanh sắt nung.

(4) Nam châm để gần thanh sắt.

(5) Máy bay giấy bay lên nhờ gió.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(1) – lực tiếp xúc

(2) –  lực không tiếp xúc

(3) – lực tiếp xúc

(4) –  lực không tiếp xúc

(5) – lực tiếp xúc

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực. 

Xem đáp án » 28/12/2021 5,123

Câu 2:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 28/12/2021 3,931

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,758

Câu 4:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,513

Câu 5:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,325

Câu 6:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực không tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,050

Bình luận


Bình luận