Câu hỏi:

28/12/2021 1,749

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A – lực tiếp xúc, giữa tay và tạ có điểm tiếp xúc

B – lực tiếp xúc, giữa tay người và thùng hàng có điểm tiếp xúc

C – giọt mưa rơi chịu tác dụng của trọng lực => không phải là lực tiếp xúc

D – lực tiếp xúc, giữa tay và bút có điểm tiếp xúc

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực. 

Xem đáp án » 28/12/2021 5,113

Câu 2:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 28/12/2021 3,926

Câu 3:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,505

Câu 4:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,320

Câu 5:

Trong hoạt động sau, số hoạt động xuất hiện lực tiếp xúc là

(1) Học sinh dùng tay uốn cây thước dẻo.

(2) Thả quyển sách rơi từ trên cao

(3) Thợ rèn dùng búa đập vào thanh sắt nung.

(4) Nam châm để gần thanh sắt.

(5) Máy bay giấy bay lên nhờ gió.

Xem đáp án » 28/12/2021 1,169

Câu 6:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực không tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,044

Bình luận


Bình luận