Câu hỏi:

28/12/2021 3,963

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A – hành tinh chuyển động xung quanh ngôi sao nhờ lực hấp dẫn => không phải là lực tiếp xúc

B – người rơi do tác dụng của lực hút Trái Đất => không phải là lực tiếp xúc

C – thủ môn bắt được bóng nhờ lực ma sát => là lực tiếp xúc

D – quả táo rơi do chịu tác dụng của trọng lực => không phải là lực tiếp xúc

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực. 

Xem đáp án » 28/12/2021 5,174

Câu 2:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,785

Câu 3:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 28/12/2021 1,538

Câu 4:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,356

Câu 5:

Trong hoạt động sau, số hoạt động xuất hiện lực tiếp xúc là

(1) Học sinh dùng tay uốn cây thước dẻo.

(2) Thả quyển sách rơi từ trên cao

(3) Thợ rèn dùng búa đập vào thanh sắt nung.

(4) Nam châm để gần thanh sắt.

(5) Máy bay giấy bay lên nhờ gió.

Xem đáp án » 28/12/2021 1,192

Câu 6:

Trong các hoạt động sau, hoạt động nào xuất hiện lực không tiếp xúc?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,069

Bình luận


Bình luận