Câu hỏi:

28/12/2021 2,555

Khi bắn cung, mũi tên nhận được năng lượng và bay đi. Mũi tên có năng lượng ở dạng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi bắn cung, mũi tên nhận được năng lượng và bay đi. Mũi tên vừa có động năng vừa có thế năng hấp dẫn.

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây là biểu hiện của một vật có động năng? 

Xem đáp án » 28/12/2021 10,012

Câu 2:

Vật nào sau đây không có thế năng hấp dẫn, nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất?

Xem đáp án » 28/12/2021 4,451

Câu 3:

Năng lượng tích trữ bên trong một lò xo đang bị nén tồn tại ở dạng nào? 

Xem đáp án » 28/12/2021 3,264

Câu 4:

Dạng năng lượng được tích trữ trong acquy là 

Xem đáp án » 28/12/2021 2,592

Câu 5:

Trong hệ SI, năng lượng có đơn vị là

Xem đáp án » 28/12/2021 1,523

Câu 6:

Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,162

Bình luận


Bình luận