Câu hỏi:

28/12/2021 4,440

Vật nào sau đây không có thế năng hấp dẫn, nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A – có thế năng hấp dẫn

B – có thế năng hấp dẫn

C – có thế năng hấp dẫn

D – có động năng

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây là biểu hiện của một vật có động năng? 

Xem đáp án » 28/12/2021 10,001

Câu 2:

Năng lượng tích trữ bên trong một lò xo đang bị nén tồn tại ở dạng nào? 

Xem đáp án » 28/12/2021 3,260

Câu 3:

Dạng năng lượng được tích trữ trong acquy là 

Xem đáp án » 28/12/2021 2,590

Câu 4:

Khi bắn cung, mũi tên nhận được năng lượng và bay đi. Mũi tên có năng lượng ở dạng nào sau đây?

Xem đáp án » 28/12/2021 2,542

Câu 5:

Trong hệ SI, năng lượng có đơn vị là

Xem đáp án » 28/12/2021 1,511

Câu 6:

Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,158

Bình luận


Bình luận