Câu hỏi:

28/12/2021 2,614

Dạng năng lượng được tích trữ trong acquy là 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dạng năng lượng được tích trữ trong acquy là hóa năng.

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây là biểu hiện của một vật có động năng? 

Xem đáp án » 28/12/2021 10,107

Câu 2:

Vật nào sau đây không có thế năng hấp dẫn, nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất?

Xem đáp án » 28/12/2021 4,490

Câu 3:

Năng lượng tích trữ bên trong một lò xo đang bị nén tồn tại ở dạng nào? 

Xem đáp án » 28/12/2021 3,291

Câu 4:

Khi bắn cung, mũi tên nhận được năng lượng và bay đi. Mũi tên có năng lượng ở dạng nào sau đây?

Xem đáp án » 28/12/2021 2,613

Câu 5:

Trong hệ SI, năng lượng có đơn vị là

Xem đáp án » 28/12/2021 1,559

Câu 6:

Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng?

Xem đáp án » 28/12/2021 1,177

Bình luận


Bình luận