Câu hỏi:

29/12/2021 452

Vật nào sau đây là vật sống? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Vật sống là vật mang những đặc điểm của sự sống: thu nhận chất cần thiết, thải bỏ chất thải, vận động, lớn lên, sinh sản, cảm ứng và chết.

Vật không sống là những vật không mang đặc điểm của sự sống.

A – Vật không sống

B – Vật sống

C – Vật không sống

D – Vật không sống

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 778

Câu 2:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Xem đáp án » 29/12/2021 728

Câu 3:

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 474

Câu 4:

Các cấp độ cấu trúc của cơ thể lần lượt là?

Xem đáp án » 29/12/2021 373

Câu 5:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 317

Câu 6:

Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích? 

Xem đáp án » 29/12/2021 214

Bình luận


Bình luận