Câu hỏi:

29/12/2021 109

Sinh vật đơn bào là sinh vật được cấu tạo từ? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Sinh vật đơn bào là sinh vật được cấu tạo bởi một tế bào.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 744

Câu 2:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Xem đáp án » 29/12/2021 707

Câu 3:

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 461

Câu 4:

Vật nào sau đây là vật sống? 

Xem đáp án » 29/12/2021 429

Câu 5:

Các cấp độ cấu trúc của cơ thể lần lượt là?

Xem đáp án » 29/12/2021 360

Câu 6:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 301

Câu 7:

Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích? 

Xem đáp án » 29/12/2021 201

Bình luận


Bình luận