Câu hỏi:

29/12/2021 71

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Các tác dụng của lực:

- Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi hướng chuyển động, 

- Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi tốc độ chuyển động. 

- Lực là nguyên nhân làm cho vật bị biến dạng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 743

Câu 2:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Xem đáp án » 29/12/2021 705

Câu 3:

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 460

Câu 4:

Vật nào sau đây là vật sống? 

Xem đáp án » 29/12/2021 427

Câu 5:

Các cấp độ cấu trúc của cơ thể lần lượt là?

Xem đáp án » 29/12/2021 357

Câu 6:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 301

Câu 7:

Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích? 

Xem đáp án » 29/12/2021 201

Bình luận


Bình luận