Câu hỏi:

29/12/2021 105

Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng cùa lực?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

A – viên bi chỉ bị thay đổi chuyển động

B – đất bị biến dạng

C – cửa kính bị biến dạng

D – tờ giấy bị biến dạng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 750

Câu 2:

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực …. với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực 

Xem đáp án » 29/12/2021 712

Câu 3:

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 463

Câu 4:

Vật nào sau đây là vật sống? 

Xem đáp án » 29/12/2021 432

Câu 5:

Các cấp độ cấu trúc của cơ thể lần lượt là?

Xem đáp án » 29/12/2021 363

Câu 6:

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc? 

Xem đáp án » 29/12/2021 305

Câu 7:

Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích? 

Xem đáp án » 29/12/2021 204

Bình luận


Bình luận