Câu hỏi:

05/01/2022 152

Trên Trái Đất có tất cả bao nhiêu đới ôn hòa? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

SGK/180, lịch sử và địa lí 6.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 1,972

Câu 2:

Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,726

Câu 3:

Khu vực nào sau đây có rừng nhiệt đới điển hình nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,371

Câu 4:

Ở nước ta, rừng khộp phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 752

Câu 5:

Rừng nhiệt đới không có ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 667

Câu 6:

Cây công nghiệp lâu năm thường được trồng trên loại đất nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 559

Câu 7:

Đất mặn ở nước ta chủ yếu có các loại cây nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 457

Bình luận


Bình luận