Câu hỏi:

05/01/2022 405

Cây trồng nào sau đây không tiêu biểu ở miền khí hậu nhiệt đới ẩm? 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C.

Ở miền khí hậu nhiệt đới có các loài cây nhiệt đới tiêu biểu như cao su, cà phê, dừa, điều, tiêu,...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 1,966

Câu 2:

Thành phần nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong đất?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,703

Câu 3:

Khu vực nào sau đây có rừng nhiệt đới điển hình nhất trên thế giới?

Xem đáp án » 05/01/2022 1,370

Câu 4:

Ở nước ta, rừng khộp phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 745

Câu 5:

Rừng nhiệt đới không có ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 663

Câu 6:

Cây công nghiệp lâu năm thường được trồng trên loại đất nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 558

Câu 7:

Đất mặn ở nước ta chủ yếu có các loại cây nào sau đây? 

Xem đáp án » 05/01/2022 449

Bình luận


Bình luận