Câu hỏi:

14/01/2022 159

Công dụng của tirixto:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D. Vì đáp án A là công dụng của điôt, đáp án B là công dụng tranzito, đáp án C là công dụng của triac

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

Xem đáp án » 14/01/2022 347

Câu 2:

Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

Xem đáp án » 14/01/2022 208

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 14/01/2022 162

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 157

Câu 5:

Linh kiện điôt có:

Xem đáp án » 14/01/2022 142

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 123

Bình luận


Bình luận