Câu hỏi:

14/01/2022 182

Access là hệ QT CSDL dành cho:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Access là hệ QTCSDL nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office do hãng Microsoft sản xuất dành cho máy tính cá nhân và máy chạy trong mạng cục bộ.

Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khởi động Access, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 213

Câu 2:

Trong Acess, để mở CSDL đã lưu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 202

Câu 3:

Các đối tượng cơ bản trong Access là:

Xem đáp án » 14/01/2022 173

Câu 4:

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?

(1) Chọn nút Create

( 2) Chọn File -> New

(3) Nhập tên cơ sở dữ liệu

(4) Chọn Blank Database

Xem đáp án » 14/01/2022 169

Câu 5:

Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, ta dùng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 153

Câu 6:

Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác:

Xem đáp án » 14/01/2022 152

Bình luận


Bình luận