Câu hỏi:

14/01/2022 198

Để khởi động Access, ta thực hiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để khởi động AccessLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án, ta thực hiện:

+ Nháy đúp vào biểu tượng Access trên màn hình nền hoặc trên thanh taskbar.

+ Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Access

Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Acess, để mở CSDL đã lưu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 189

Câu 2:

Access là hệ QT CSDL dành cho:

Xem đáp án » 14/01/2022 164

Câu 3:

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?

(1) Chọn nút Create

( 2) Chọn File -> New

(3) Nhập tên cơ sở dữ liệu

(4) Chọn Blank Database

Xem đáp án » 14/01/2022 160

Câu 4:

Các đối tượng cơ bản trong Access là:

Xem đáp án » 14/01/2022 154

Câu 5:

Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác:

Xem đáp án » 14/01/2022 145

Câu 6:

Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, ta dùng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 142

Bình luận


Bình luận