Câu hỏi:

14/01/2022 144

Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác:

+ Nháy vào nút (X) nằm ở góc trên bên phải màn hình làm việc của Access

+ File/Exit

Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để khởi động Access, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 195

Câu 2:

Trong Acess, để mở CSDL đã lưu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 186

Câu 3:

Access là hệ QT CSDL dành cho:

Xem đáp án » 14/01/2022 163

Câu 4:

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?

(1) Chọn nút Create

( 2) Chọn File -> New

(3) Nhập tên cơ sở dữ liệu

(4) Chọn Blank Database

Xem đáp án » 14/01/2022 160

Câu 5:

Các đối tượng cơ bản trong Access là:

Xem đáp án » 14/01/2022 154

Câu 6:

Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, ta dùng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 140

Bình luận


Bình luận