Câu hỏi:

14/01/2022 5,518

Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sử dụng: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nếu bài toán chỉ liên quan tới một bảng dùng phương pháp tìm kiếm và lọc có thể tìm câu trả lời. Nhưng với câu hỏi phức tạp, liên quan tới nhiều bảng thì cần sử dụng mẫu hỏi.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?

Xem đáp án » 14/01/2022 18,296

Câu 2:

Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 6,071

Câu 3:

Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:

Xem đáp án » 14/01/2022 6,060

Câu 4:

Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5, trong dòng Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,544

Câu 5:

Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 2,087

Câu 6:

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,379

Bình luận


Bình luận