Câu hỏi:

14/01/2022 18,310

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hằng văn bản được viết trong cặp dấu nháy kép.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì hàng Criteria có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 6,087

Câu 2:

Các chế độ làm việc với mẫu hỏi là:

Xem đáp án » 14/01/2022 6,072

Câu 3:

Bảng DIEM có các trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 7 và điểm thi học kỳ trên 5, trong dòng Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,558

Câu 4:

Nếu những bài toán phức tạp, liên quan tới nhiều bảng, ta sử dụng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 5,528

Câu 5:

Để hiển thị một số bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 2,093

Câu 6:

Kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,389

Bình luận


Bình luận