Câu hỏi:

14/01/2022 5,669

Báo cáo thường được sử dụng để:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Báo cáo thường được sử dụng để:

+ Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu

+ Trình bày nội dung văn bản theo mẫu quy định.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng? 

Xem đáp án » 14/01/2022 5,353

Câu 2:

Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?

Xem đáp án » 14/01/2022 4,011

Câu 3:

Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:

Xem đáp án » 14/01/2022 1,690

Câu 4:

Khi báo cáo đang ở chế độ thiết kế, có thể nháy nút nào để xem kết quả của báo cáo?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,583

Câu 5:

Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,048

Câu 6:

Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 668

Bình luận


Bình luận