Câu hỏi:

14/01/2022 1,680

Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án trên thanh công cụ chuẩn.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Báo cáo thường được sử dụng để:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,637

Câu 2:

Để làm việc với báo cáo, chọn đối tượng nào trong bảng chọn đối tượng? 

Xem đáp án » 14/01/2022 5,307

Câu 3:

Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. Muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng nào trong các đối tượng sau?

Xem đáp án » 14/01/2022 3,982

Câu 4:

Khi báo cáo đang ở chế độ thiết kế, có thể nháy nút nào để xem kết quả của báo cáo?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,573

Câu 5:

Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau đây?

Xem đáp án » 14/01/2022 1,043

Câu 6:

Khi cần in dữ liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng: 

Xem đáp án » 14/01/2022 662

Bình luận


Bình luận